Bærekraft - SUNDLINGS

Bærekraft

EN VISJON OM EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Vi ønsker at både vi som selskap, vårt miljø og alle fremtidige generasjoner skal ha sjansen til å leve og utvikle seg på en bærekraftig måte, det vil si at vi må skape en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å sette fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov (Brundtlandkommisjonen). Familiebedriften vår har et ansvar og vi kan gjøre en forskjell. Sundlings legger for tiden puslespillbit for puslespillbit for å sette opp veien rundt hvordan vi bidrar til langsiktig bærekraft og utviklingen av den og hvordan vi kan bygge en bedre morgendag, hver dag.

Les mer nedenfor om vårt arbeid og våre tiltak.

Cropped shot of unrecognizable farmer holding stack of corn grain in hands and examining quality production at sunrise light, close-up of farmer hands inspecting corn quality.

DRIFT

Vi streber etter å drive virksomheten på en miljømessig bærekraftig måte der produkter og prosesser skal utformes for å bruke energi, naturressurser og råvarer så effektivt som mulig. Vi jobber hele tiden med å minimere avfall og svinn, og den lille mengden avfall som fortsatt oppstår sorteres deretter slik at mest mulig materiale kan gjenvinnes. Redusert avfall sparer ressurser i alle ledd, fra råvareproduksjon og energibruk i prosessering til emballasjematerialer og transport.

Eksempler på initiativer for en mer bærekraftig driftElekrisitet & energi

 • Sensorstyrt LED-belysning i produksjonslokalene og på lageret, noe som har gjort at vi har redusert strømforbruket med 94 % i forhold til tidligere. Dette tilsvarer en reduksjon på 7 tonn CO2/år.
 • Nytt og mer energieffektivt produksjonsutstyr.
  Pågående prosjekt for å bli mer selvforsynt med strøm gjennom solceller.
 • Pågående prosjekt rundt matsvinn til biogass.

RÅVARER

Bærekraft i hele kjeden starter med råvaren. Vi jobber tett med våre leverandører og stiller dermed høye krav som vi følger opp løpende. Det handler om alt fra hvordan råvaren er produsert og hvordan den pakkes og videre hvordan den transporteres. Vi er stolte av våre leverandører og hva de gjør for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Eksempler på initiativ for en mer bærekraftig verdikjedeMais

 • Vokst primært i Sør-Frankrike og har moderne dyrkingsmetoder som binder Co2 i jorda, 5 tonn Co2/hektar.
 • Droner brukes til å identifisere spesifikke ugress som kan elimineres, noe som reduserer behovet for plantevernmidler.
 • Minimert vannforbruk gjennom vannsensorer i åkrene som måler nøyaktig vannbehov ved roten av maisplanten.Olje

Solsikke- og kokosnøttolje er viktige råvarer for oss i Sundlings. Vi samarbeider med leverandører som tar et stort CSR-ansvar slik at utvikling for bønder og dyrking skjer på en mer bærekraftig måte.Popcornkrydder

Vi har blant annet valgt å flytte produksjon av popcornkrydder fra USA til Sverige.Innkjøp

Vi har omdirigert omtrent 90 % av våre kjøp av popcorn fra USA til Europa for å minimere transportpåvirkningen.

TRANSPORT

Transport er en viktig medvirkende årsak til klimagassutslipp. Derfor jobber vi hardt for å optimalisere transporten vår til og fra Sundlings samtidig som vi vurderer mer miljøvennlige alternativer. Vi samarbeider med leverandører som er i forkant av utviklingen mot fossilfri transport.

Exempel på initiativ för att minimera påverkan vid våra transporterInnkjøp

Vi optimerer innkjøpene våre med mål om å kjøre så mye FTL (full trailer load) som mulig. 100 % av alle forsendelser av mais- og snacksråvarer fra Europa og USA er optimalisert for FTL.Transport

Vi arbeider med intermodal transport (båt) fra Europa med den hensikt å minimere utslipp.Pall

Vi har overlatt bruken av engangspaller til kun å bruke returnerbare EUR-paller.Ledetid og ordrehåndtering

Endrede ledetider og ordrehåndteringsprosesser gjør at vi kan optimere våre forsendelser. Som et resultat kan vi kjøre flere fulle lastebiler med direkte levering.

Sundlings-26

EMBALLASJE

Det er mye å ta hensyn til når man utvikler et produkt og emballasje. Ved arbeid med mat er det derfor viktig at emballasjen beskytter produktet for å minimere unødvendig matsvinn. Derfor er det spesielt viktig at emballasjen er resirkulerbar og at vi ikke har unødvendig luft i, dels for å øke fyllingsgraden og samtidig oppnå optimal transport. Plastsatsingen presser oss og bransjen fremover for å finne materialer som kan gjenvinnes i større grad.

Vi vurderer stadig nye materialer for å finne måter å bruke mindre plast, renere materialer for økt gjenvinningsgrad. Som følge av dette har vi det siste året endret eksisterende produkter og spart 12 tonn plast/år.

Foreløpig kastes 60 % av all emballasje i søpla i stedet for å bli resirkulert. Som bedrift har vi derfor et ansvar for emballasjen som vi setter på markedet, og dermed er vi stolte av samarbeidet med Bower, som hjelper oss å ta ansvar hele veien i arbeidet med å øke forbrukernes gjenvinningsgrad.

«Sammen muliggjør vi en endring i forbrukeratferd der brukt emballasje, som lenge har blitt kalt søppel, endelig får en annenhåndsverdi. Ved å aktivt stimulere forbrukere når de resirkulerer riktig, kan vi sammen øke gjenvinningsgraden og demonstrere sirkularitet for forbruker så vel som for produsent. Av samme grunn er vi svært glade for samarbeidet med Sundlings, som vil være en viktig byggestein i en betydelig endring.»


Suwar Mert
CEO og grunnlegger hos Bower

Eksempler på initiativ for mer bærekraftige emballasjeløsningerForbrukeremballasje

 • Gjennom slankere forbrukeremballasje til våre popcornposer har vi kunnet øke fyllingsgraden med 50%, noe som gjør at vi transporterer betydelig mindre luft. I tillegg bruker de mindre plast!
 • En endring til tynnere plast for våre poser for produsert snacks og popcorn tilsvarer 4 tonn/år.Emballasje

Forstrukket plastfilm rundt våre paller gir en plastbesparelse på 4 tonn/år, som tilsvarer ca 10 tonn CO2/år.Sukkerspinn

Vi sparer 3,3 tonn plast/år som følge av å redusere plasten i sukkerspinnemballasjen vår.Kartong

Endret kartongstørrelse på våre produserte varer har resultert i at vi har kunnet øke fyllingsgraden. Det genererer dermed 6 % mer produkt på hver snack- og popcornpall som sendes til våre kunder.

1
2
3

Previous image
Next image

SAMFUNNSENGASJEMENT

For oss er det viktig å bidra til et samfunn for alle menneskers like verdi, rettigheter og muligheter. Det handler ikke bare om å være ansvarlig for det innenfor våre egne vegger for våre ansatte, men også overfor våre leverandører og gjennom vårt samfunnsengasjement. I tillegg til å sjekke våre leverandører mot våre etiske retningslinjer, kan du nedenfor lese om eksempler på hvilke initiativ vi har i vårt sosiale engasjement

0
%
kvinner i Sundlings styre

Vi jobber for likestilling innen Sundlings

Ledelse
Sponsing
Fadderbarn
Ledelse

 • 50 % av Sundlings styre er kvinner.
 • Sundlings har en kvinnelig CEO.

Sponsing

Vi sponser blant annet Villa Lidköpings barne- og ungdomssatsing samt elitesatsing for både dame- og herrelaget.

Fadderbarn

Siden 2017 har vi sponset et utdanningsprogram for fadderbarnet vårt Veasna i Kambodsja via det kambodsjanske barnefondet. Dette muliggjør blant annet skolegang og videreutdanning ved universitetet for ham.


Les mer om Sundlings