Popcorn – SUNDLINGS

Popcorn

Popcorn er 100 % fullkorn og inneholder ca 15 % kostfiber. Dessuten er popcorn veldig rikt på antioksidanter.

Popkornmais er en spesiell type mais med hardere skall. Popkornmaisen består av ca. 14 % vann, en kjerne av stivelse og skall. Når maisen varmes opp til ca. 175 grader, dannes det vanndamp i maisen. Trykket mot skallet blir da så kraftig at det sprekker og snur ut og inn på stivelsen.

Det finnes to typer popkornmais:

  • «Butterfly» bretter seg ut med vinger til alle sider.  Dette er den absolutt vanligste popkornmaisen.
  • «Mushroom» blir runde popcorn og brukes til produksjon av bl.a. Caramelpopcorn.

Vi selger bl.a. Orville Redenbachers mais, som er verdens største popcornmerke. Selskapet ble grunnlagt i USA i 1971 og anses å være det beste på markedet. Maisen lagres i fuktregulerte siloer og pakkes først etter at vi har bestilt. Vi losser en ny container fra USA hver uke, noe som garanterer ferskhet og høy kvalitet.

For at popkornet skal få sin spesielle karakter, popper vi popkornet vårt i ren kokosolje og salter med et ekstra finkornet gourmetsalt. Vi tilbyr alt fra ferdigpakket popkorn til råvarer og popkornmaskiner for å poppe selv.

För att popcornen ska få sin speciella karaktär poppar vi våra popcorn i ren kokosnötsolja och saltar med ett extra finkornigt gourmetsalt. Vi erbjuder allt från konsumentförpackade popcorn till råvaror och popcornmaskiner för egen poppning.

Salted Popcorn 100g

Cheddar Popcorn 100g

Salted Popcorn 20g

Butter Popcorn 20g