Popcorn – SUNDLINGS

Popcorn

Popcorn är 100% fullkorn och innehåller ca 15% kostfibrer, dessutom är popcorn väldigt rikt på antioxidanter.

Popcornmajs är en speciell typ av majs med hårdare skal. Popcornmajsen består av ca 14% vatten, en stärkelsekärna och skal. När majsen upphettas till ca 175 grader bildas vattenånga inuti majsen. Trycket mot skalet blir då så kraftigt att det spricker och vänder ut och in på stärkelsen.

Det finns två typer av popcornmajs:

  • «Butterfly», utvecklas stort med vingar åt olika håll.  Detta är den absolut vanligaste popcornmajsen.
  • «Mushroom», blir runda popcorn och används för tillverkning av bl.a. Caramelpopcorn.

Vi säljer bl.a Orville Redenbacher´s majs som är världens största popcornmärke. Bolaget grundades 1971 i USA och anses vara bäst på marknaden. Majsen lagras i fuktreglerade silos och förpackas först efter vår beställning. Vi lossar en ny container från USA varje vecka vilket garanterar färskhet och hög kvalité.

För att popcornen ska få sin speciella karaktär poppar vi våra popcorn i ren kokosnötsolja och saltar med ett extra finkornigt gourmetsalt. Vi erbjuder allt från konsumentförpackade popcorn till råvaror och popcornmaskiner för egen poppning.

Popcorn er 100 % fullkorn og inneholder ca 15 % kostfiber. Dessuten er popcorn veldig rikt på antioksidanter.

Popkornmais er en spesiell type mais med hardere skall. Popkornmaisen består av ca. 14 % vann, en kjerne av stivelse og skall. Når maisen varmes opp til ca. 175 grader, dannes det vanndamp i maisen. Trykket mot skallet blir da så kraftig at det sprekker og snur ut og inn på stivelsen.

Det finnes to typer popkornmais:

  • «Butterfly» bretter seg ut med vinger til alle sider.  Dette er den absolutt vanligste popkornmaisen.
  • «Mushroom» blir runde popcorn og brukes til produksjon av bl.a. Caramelpopcorn.

Vi selger bl.a. Orville Redenbachers mais, som er verdens største popcornmerke. Selskapet ble grunnlagt i USA i 1971 og anses å være det beste på markedet. Maisen lagres i fuktregulerte siloer og pakkes først etter at vi har bestilt. Vi losser en ny container fra USA hver uke, noe som garanterer ferskhet og høy kvalitet.

For at popkornet skal få sin spesielle karakter, popper vi popkornet vårt i ren kokosolje og salter med et ekstra finkornet gourmetsalt. Vi tilbyr alt fra ferdigpakket popkorn til råvarer og popkornmaskiner for å poppe selv.

Salted Popcorn 15g

Art.nr 10080

Vekt: 15g

Butter Popcorn 20g

Art.nr 10500

Vekt: 20g

Salted Popcorn 100g

Art.nr 10070

Vekt: 100g

Butter Popcorn 100g

Art.nr 10360

Vekt: 100g

Cheddar Popcorn 100g

Art.nr 10260

Vekt: 100g

Salted Popcorn 120L

Art.nr 10040

Vekt: 120L, 16 krt/pall

Holdbarhet: 3 måneder fra produksjonsdato

Cheddar Popcorn 4kg

Art.nr 10230

Vekt: 4kg

Holdbarhet: 4 måneder fra produksjonsdato

Butter Popcorn 4kg

Art.nr 10311

Vekt: 4 kg

Holdbarhet: 5 måneder fra produksjonsdato

Sourcream Popcorn 4kg

Art.nr 10272

Vekt: 4kg

Holdbarhet: 5 måneder fra produksjonsdato