Personvernerklæring - SUNDLINGS

Personvernerklæring

I denne erklæringen for behandling av personopplysninger beskrives blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvilket formål de samles inn for, hvilke rettigheter du har i henhold til loven, på hvilken måte du kan gjøre dine rettigheter gjeldende, og hvordan du kan kontakte oss.

GDPR – Personvernforordningen og ditt personvern

Formålet med GDPR er at alle EU-land skal ha samme personvernlovgivning og gi borgerne mer kontroll over hvordan og når opplysningene deres brukes. 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Sundlings Sverige AB, 556345-3561, Jungmansgatan 16, 531 40 Lidköping, popcorn@sundlings.se, heretter kalt Sundlings, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger for sine kunder. Sundlings har dermed ansvar for at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder EUs personvernforordning.

FORMÅL 

Personopplysninger som du gir til Sundlings, direkte eller indirekte, behandles av oss med det formål å kunne administrere og oppfylle vår plikt overfor deg som kunde, for eksempel for å kunne levere og fakturere en bestilt vare til en viss adresse. Formålet er videre å kunne gi deg som eventuelt fast kunde rett til å logge inn på vår nettbutikk og gjøre det mulig for oss å opprettholde korrekte kontaktopplysninger.

Personopplysningene kan videre komme til å utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, og brukes til markedsføring av nye produkter og tjenester.

INNSAMLING OG UTLEVERING AV OPPLYSNINGER 

Personopplysninger gis i første rekke direkte av deg som kunde i forbindelse med at du gjennomfører et kjøp i nettbutikken. Vi kan også komme til å samle inn informasjon fra tredjepart.

For at Sundlings skal kunne oppfylle sine plikter overfor deg, kan personopplysningene dine iblant bli utlevert til, eller være tilgjengelige for bedrifter som vi samarbeider med, for eksempel leverandører av nettjenester og transportører av gods. Eventuelt tegner vi en databehandleravtale for å sikre at personopplysningene dine håndteres i samsvar med gjeldende lov. I noen tilfeller er Sundlings også pliktig ifølge lov å gi opplysninger til svenske myndigheter.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Personopplysninger som du gir til oss og som vi behandler, kan være navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer og e-postadresse.

Når du gjennomfører et kjøp hos Sundlings, vil vi også behandle opplysninger om kjøpet og din kjøpshistorikk. Når du bruker nettstedet vårt, din brukerkonto eller sosiale medier, vil vi også behandle personopplysninger som informasjon om din IP-adresse, operativsystem og hvilke varer du besøkte eller har lagt i handlekurven.

Eksempel på personopplysninger som vi samler inn fra tredjepart, er person- og kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, informasjon om atferd og geografisk posisjonering ved besøk på våre nettsider.

På nettsidene våre benytter vi oss av informasjonskapsler med det formål å se hvordan nettstedet brukes og for å tilpasse nettstedet etter din bruk. Informasjonskapsler kan ikke få tilgang til, lese eller på annen måte endre andre data på datamaskinen din. De fleste nettlesere er som standard innstilt på å akseptere informasjonskapsler. Hvis du ønsker, er det mulig å blokkere informasjonskapsler, enten alle eller bare fra spesifikke nettsteder.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU/EØS

Vi har til hensikt å behandle personopplysningene dine innenfor EU/EØS, men de kan unntaksvis overføres til, og behandles i, land utenfor EU/EØS av annen leverandør eller underleverandør. Vi vil da iverksette alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene håndteres sikkert og med et egnet vernenivå som er sammenlignbart med og på samme nivå som den beskyttelsen som tilbys innenfor EU/ EØS.

SAMTYKKE

I de tilfeller det kreves eller for øvrig er relevant, innhenter Sundlings samtykke fra deg før behandlingen av personopplysninger påbegynnes. Du samtykker ved aktivt å godkjenne innhentingen av personopplysninger i vår nettbutikk.

LAGRING

Personopplysninger lagres bare så lenge det er behov for å ta vare på dem for å oppfylle de formålene opplysningene ble samlet inn for. Dermed slettes eller avidentifiseres opplysningene når for eksempel et kundeforhold er opphørt. Opplysningene kan imidlertid måtte lagres en lengre periode for annet formål, for eksempel for regnskapsformål.

KUNDENS RETTIGHETER 

Privatpersoner har rett til kostnadsfritt en gang per kalenderår å få tilsendt informasjon om hvilke personopplysninger Sundlings behandler om dem.Anmodninger om slikt innsyn må være skriftlige og undertegnet av søkeren, og de må inneholde informasjon om navn og personnummer.Informasjonen vil deretter bli sendt til folkeregistrert adresse.Du har også rett til å kreve sletting av personopplysningene når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for, og når det ikke finnes rettslige forpliktelser som hindrer at opplysningene slettes.  Kontakt Sundlings kundeservice på popcorn@sundlings.se for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med disse rettighetene.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne erklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert.

Sundlings Sverige AB
Jungmansgatan 16
531 40 LIDKÖPING