Bærekraft og miljøpolitikk - SUNDLINGS

Bærekraft og miljøpolitikk

Miljøstyringssystem – Sundlings Sverige AB

Sundlings Sverige AB jobber for å drive virksomheten på en miljømessig bærekraftig måte der produkter, prosesser og tjenester skal være utformet for å bruke energi, naturressurser og råvarer så effektivt som mulig og minimere mengden avfall og restprodukter. Vi følger miljølovgivningen og andre krav som berører vår virksomhet i de landene der vi er til stede. Sundlings arbeider regelmessig med å identifisere og følge opp miljøaspekter som er knyttet til vår virksomhet.

 

Energiforbruk

Vi arbeider med kontinuerlige forbedringer for å redusere energiforbruket.

Eksempel på gjennomførte forbedringer:

 •  Gjenbruk av varme fra produksjonen for å varme opp lageret.
 •  Bytte fra lysrørsarmatur til nærværsstyrt LED-armatur på lager og produksjon, noe som har ført til redusert strømforbruk med 94 % tilsvarende en reduksjon på 7 tonn CO2/år.

CO2-Utslipp

Vi arbeider stadig med å effektivisere og optimere transporten, og vi tar ansvar hele veien fra leverandør til kunde.

Eksempel på gjennomførte forbedringer:

 • Implementert tank for solsikkeolje for å optimere antallet transporter og minimere plastforbruket.
 • Prosjekter med kundene våre for å forbedre deres ordreplassering og på den måten optimere transporter og redusere CO2-utslipp. Det kunne identifiseres en forbedring på 15–20 % lavere CO2-utslipp.
 • Nært samarbeid med PostNord som arbeider aktivt med å redusere utslipp gjennom blant annet elkjøretøy, grønn el og biodrivstoff.
 • Vi har minimert klimapåvirkningen og har i dag (2019) 4,2 tonn mindre plastforbruk, noe som betyr 12 tonn mindre Co2-utslipp. Dette er fordi vi har
  • valgt riktig transportmåte og transportør
  • optimert våre forpakninger
  • maksimert innkjøpene våre
  • sendingsoptimert kundenes bestillinger

Avfallshåndtering

Vi samarbeider med Stena Recycling for all avfallshåndtering der vi gjenvinner et større antall fraksjoner som metall, olje, tre, plast og bølgepapp. Farlig avfall sorteres og håndteres også av Stena Recycling.

Årlig måler vi og følger opp avfallsmengdene våre og evaluerer fortløpende hvordan vi med bevisste valg av råvarer og emballasjeløsninger kan redusere miljøpåvirkningen fra et livsløpsperspektiv.

Eksempel på gjennomførte forbedringer:

 •  Inkludert fettavskillere i produksjonen med nivåalarm. Fettavskilleren tømmes i henhold til utarbeidet rutine.
 •  Forbedret prosess for sortering av avfall.

Kjemikaliehåndtering

Vi har skapt en kjemikaliefortegnelse og oppbevarer alle kjemikalier i særlige pallestativer med riktig dimensjonert oppdemming.